Mesafeli Satış Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
Bu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.
A. ALICI' ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)
B.'Semantik Yazılım Teknolojileri'; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını, bu konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, kendilerine karşı yazılı açıklamalara atıfta bulunacaktır.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
HUKUK: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılacağı taahhüt edilen malın temini dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya tedarikçi adına veya onun adına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN KİŞİ: SATICI'ya ait internet sitesi aracılığıyla bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI,
SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3. KONU
İşbu Sözleşme, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilmiştir.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Bir süreliğine ilan edilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Semantik Yazılım Teknolojileri
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
7. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Mal/Ürün/Ürün/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanır. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Bir süreliğine ilan edilen fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması
Adet:
Birim fiyat:
Ara Toplam (KDV Dahil):
Nakliye Tutarı:
Toplam :
Ödeme Yöntemi ve Planı
Teslimat adresi
Teslim edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş tarihi
teslim tarihi
Teslimat Yöntemi
7.4. Ürün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslimi: Sipariş teslimi sırasında fatura, sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce edindiğini, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergi, ödeme ve teslimat bilgileri dahil fiyatını doğru ve eksiksiz olarak .
9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinin ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde teslim edilir, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve işin gerektirdiği bilgi ve belgeler ile her türlü zarardan ari olarak teslim etmeyi taahhüt eder. kusurları, yasal mevzuat gereklerine uygun olarak, İşi dürüstlük ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yapmayı, hizmet kalitesini korumayı ve arttırmayı, işin ifası sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, basiret ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciyi yazılı olarak bilgilendireceğini ve toplam bedeli en geç süresi içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.
9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALICI'nın işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.
9.7. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, sözleşme konusu banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların borçlarının ifasını engelleyen ve/veya geciktiren öngörülemeyen hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilememesi halinde ALICI'ya bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. , tarafların iradesinin ötesinde olan. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün tutarı kendisine 14 gün içinde nakden ve eksiksiz olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıması ortalama 2 ila 3 hafta sürebilir. sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICI'nın adresi, elektronik posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ile ALICI'nın kayıt formunda belirtmiş olduğu diğer iletişim bilgileri ile mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve iletişim. site veya daha sonra onun tarafından güncellendi. ALICI'ya başka amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı sahibi aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili güvenlik açığı tespit edilirse, SATICI kimlik ve iletişim bilgilerini verecektir. Kredi kartı hamilinin siparişte kullandığı kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığından dolayı SATICI'nın uğrayacağı her türlü zararı SATICI'nın derhal nakden ve peşinen tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. bilgi.
9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, hiçbir şekilde kamu düzenini, SATICI'ya ait internet sitesinin genel ahlakını ihlal edemez.
Bunları başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamazlar. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.
9.15. SATICI'ya ait internet sitesinde, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.
9.16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi halinde SATICI, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde, ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluş, SATICI'ya haber vermek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmet ifasının başladığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün "Hiçbir Kullanım Koşulları" çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu sözleşmede "Cayma Hakkı kullanılamaz". Bu hakkın kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İADE FATURASI kesilmedikçe kurumlar adına düzenlenen işlemler tamamlanamaz.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin ALICI'ya ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.
e) ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan iç giyim, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI'ya teslim edilir. Teslimattan sonra ALICI tarafından ambalajı açılmışsa sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki dergiler, Elektronik ortamda anında ifa, Yönetmelik uyarınca sağlanan hizmetlerin veya tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların anında iade edilmesi mümkün olmadığı gibi, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital ALICI tarafından paketi açılmış ise, içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.
12. ERTELENEN VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması halinde, temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgiliAnka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun gecikmeli ifasına
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden, tüketicinin ikametgâhı veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunlarına ilişkin olarak işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesine göre değeri 2.000,00 (iki bin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Değeri 3,000,00 (üçbin) TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsündeki illerde, değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3,000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.
Bu Anlaşma ticari amaçlar için yapılmıştır.
14. ETKİLİLİK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş gerçekleşmeden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunup kabul edildiğine dair teyidini almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Semantik Yazılım Teknolojileri
ALICI:
TARİH:

Sign In